logo

Print

Velkommen

Rusland er verdens største land, som ikke ligger mere end et par timers flyrejse fra Danmark. Det kan derfor undre, at kendskabet til og interessen for Rusland tilsyneladende ikke er større i Danmark.

Rusland udmærker sig ikke alene ved sin størrelse, men er også hjemsted for en spændende og fængslende kultur. Landets historie er fascinerende og dramatisk som få andre landes, og i lange perioder har Rusland spillet en afgørende rolle for verdenshistoriens gang. Samtidig giver kendskab til Ruslands udvikling os nye indgangsvinkler til at forstå vor egen fortid, og hvorfor historiens gang har været anderledes her.

Op gennem 1990'erne var Rusland præget af økonomisk tilbagegang efter opløsningen af Sovjetunionen. I dag er Rusland imidlertid inde i en rivende udvikling, som har gjort det til et af de mest interessante markeder med høj vækst og store muligheder for dansk erhvervsliv. Der er derfor i dag endnu flere gode grunde til at interessere sig for dette store og interessante land.

En af grundene til det manglende kendskab og den lave interesse kan være manglen på lettilgængelig information om landet skrevet på dansk og for danskere. Det er håbet, at dette website kan være med til at råde bod på denne mangel og kan tjene som inspirationskilde til at lære mere om Rusland.

I første omgang fokuserer websitet på at give information om Ruslands samfundsforhold, politik og historie samt basale informationer om Ruslands geografiske forhold og befolkning. Det er hensigten senere at udbygge indholdet til også at omfatte andre sider af Rusland, fx kultur og religion og dermed blive en mere generel webportal med information om Rusland og russiske forhold.