logo

Print

Befolkning

Ruslands befolkning udgjorde ved folketællingen i 2002 145 mio, hvilket svarer til omkring halvdelen af det befolkningstal, Sovjetunionen havde ved sin opløsning i 1991. Siden da er befolkningen faldet til at være på knapt 143 mio i dag (se tendenser). Størstedelen af befolkningen (115 mio) bor i den europæiske del af Rusland, mens Rusland øst for Ural kun har 30 mio indbyggere.

Den gennemsnitlige befolkningstæthed for Rusland er 8,5 indbyggere pr. kvadratkilometer, men det tal dækker over meget store forskelle. I den europæiske del af landet når befolkningstætheden op på 26,6, mens den kun er 2,4 i den asiatiske del af Rusland. De tættest befolkede områder er den centrale region, det nordlige Kaukasus, sortjordsbæltet i det sydvestlige Rusland ved grænsen til Ukraine og det nordvestlige Rusland. Helt i top ligger Moskva-regionen med en befolkningstæthed på 319 indbyggere pr. kvadratkilometer.

Befolkningsfordeling
Fordelingen af Ruslands befolkning