logo

Print

Historie

Historie er mere end blot et spørgsmål om fortiden. Kendskab til et lands historie kan også være med til at hjælpe os til at forstå dets nutid. Denne sektion rummer derfor en kortfattet fremstilling af Ruslands historie fra de ældste tider frem til nutiden. Sektionens gennemgang af Ruslands historie er opdelt i en række underperioder, der i deres opdeling følger de gængse traditioner blandt faghistorikere:

Kiev-Rusland, -1240
Den første russiske stat, der opstod omkring Kiev i det nuværende Ukraine i det 9. og 10. århundrede. Efterhånden blev Kiev-Rusland splittet op i en række mindre fyrstendømmer, som ikke kunne forsvare området mod mongolerne, der erobrede Kiev i 1240.
Mongolertiden, 1240-1480
Efter erobringen af Kiev herskede mongolerne over de russiske områder i de næste 240 år. Fra deres hovedkvarter ved Volga regerede mongolerne Rusland med de russiske fyrster som vasaller. Efterhånden voksede storfyrstedømmet Moskva og gjorde sig til sidst fri fra mongolerne.
Moskva-Rusland, 1480-1689
I denne periode opstod en ny stærk russisk stat med centrum i Moskva. Efterhånden kom de andre russiske fyrstendømmer under Moskvas kontrol og i 1600-tallet blev Sibirien erobret. Efter en dynastisk krise kom en ny tsar fra Romanov-dynastiet på tronen i 1613.
Det russiske imperium, 1689-1917
I 1689 blev Peter den Store tsar. Gennem en række reformer moderniserede han Rusland efter vestligt forbillede og gjorde Rusland til en stormagt. Det russiske imperium eksisterede frem til februarrevolution i 1917, der tvang kejseren til at abdicere.
Sovjetunionen, 1917-1991
Efter en ny revolution i oktober 1917 overtog bolsjevikkerne magten, og i 1922 blev Sovjetunionen oprettet. Efter Anden Verdenskrig blev Sovjetunionen en af verdens supermagter, men efterhånden sank landet ned i en dyb økonomisk krise og gik i opløsning i 1991.
Den russiske føderation, 1991-
Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 opstod en selvstændig russisk stat med Jeltsin som den første præsident. Perioden har udover en vanskelig overgang til markedsøkonomi også været præget af krigen i republikken Tjetjenien, der har ønsket selvstændighed. Under Putin er økonomien blevet stabiliseret, men samtidig har hans styre været præget af undertrykkelse af den frie presse, indskrænkelse af det lokale selvstyre og en ny krig i Tjetjenien.