logo

Print

Klima

Ruslands klima er først og fremmest bestemt af den nordlige beliggenhed, den enorme landmasse og at landet mod syd er afgrænset af høje bjerge. Disse forhold medfører, at Rusland har fastlandsklima med relativt varme somre og meget kolde vintre.

Fastlandsklima vil sige, at forskellen på gennemsnitstemperaturen i den varmeste og koldeste måned er på mere end 18° C. I Danmark er denne forskel på 17° C, mens den de fleste steder i Rusland er større, og generelt vokser den, efterhånden som man bevæger sig fra vest mod øst. I de vestligste egne er forskellen således på kun 23-25 °C, i det østlige Sibirien på 45-55° C og i det nordøstlige Sibirien helt oppe på 60-65° C, hvilket er den største forskel på jorden.

Interaktivt kort over Ruslands klima. Hold musen over følgende links for at se: Gennemsnitstemperatur i januar, gennemsnitstemperatur i juli, årlig nedbør og områder med permafrost.

De nordlige og nordøstlige dele af Rusland har polarklima, idet årets gennemsnitstemperatur ligger under 0° C og den varmeste måned ikke overstiger 10° C. En del af dette område er karakteriseret af permafrost, hvilket vil sige, at de øverste jordlag permanent er frosne.

Et vigtigt træk ved Ruslands geografi, som i høj grad er afgørende for klimaet, er landets nordlige beliggenhed. Sammenlignet med det nordamerikanske kontinent ligger selv Volgograd i det sydlige Rusland nordligere end den amerikansk-canadiske grænse. For blot at finde noget på højde med New York må man søge helt ned til det allersydligste Rusland i Kaukasus - nærmere bestemt i Dagestan. Sammenlignet med Skandinavien ligger Moskva temmelig præcist på højde med København, mens Skt. Petersborg tilsvarende ligger på højde med Oslo, hvilket gør Skt. Petersborg til den nordligste millionby i verden.

Et andet forhold, der i høj grad er bestemmende for Ruslands klima, er eksistensen af et højtryk over Sibirien med centrum vest for Bajkal-søen. Dette højtryk ændrer sig i løbet af året og påvirker især vejret i området om vinteren.

Endvidere medfører de høje bjerge mod syd, at Rusland er afskåret fra de varmere områder omkring Det Indiske Ocean. Hvis man sammenligner med områder med en tilsvarende nordlig beliggenhed i Nordamerika, betyder det, at klimaet i Rusland er forholdsvist koldere, idet det amerikanske kontinent opvarmes af den varme luft over Den Mexicanske Golf og Det Caraibiske Hav.

Ud over det kolde klima er Rusland også plaget af en anden klimatisk dårligdom i form af mangel på nedbør i store dele af landet. Det er specielt problematisk fordi der er et relativt lille overlap mellem de zoner, hvor temperaturen er tilstrækkelig til landbrug og de zoner, hvor der er tilstrækkelig nedbør. Samlet set betyder det, at området med dyrkbart land er yderst begrænset. Groft sagt afgrænses dette område af en trekant med bundlinie ved grænsen til Baltikum og med top ved Bajkal-søen.

Disse klimatiske forhold påvirker i høj grad betingelserne for menneskets liv i Rusland. Klimaet er således medbestemmende for, hvor befolkningskoncentrationen er, hvilke afgrøder der dyrkes og hvor de dyrkes. Den lange kolde vinter i kombination med de store temperaturforskelle mellem sommer og vinter påvirker økonomi og erhvervsliv på mange måder. I områder med permafrost må bygninger bygges på specielle fundamenter og transportmidler må fremstilles, så de kan fungere pålideligt i såvel meget lave og meget høje temperaturer. Om foråret, når sneen smelter forvandles uasfalterede veje til en mudderpøl og floderne går over deres bredder. Også dette må der tages hensyn ved udformningen af infrastrukturen.