logo

Print

Partier

Dumavalget, december 2003

Ved det seneste valg til Statsdumaen lykkedes det kun for 4 partier at komme over spærregrænsen på 5%. En række andre partier fik dog repræsentanter valgt i enkeltmandsvalgkredse. Mest bemærkelsesværdigt er det, at ingen af de liberale partier kom over spærregrænsen og heller ikke blev stærkt repræsenteret ved valgene i enkeltmandsvalgkredse.

Fordelingen af stemmer på partilister og listemandater ved dumavalget i december 2003.
Parti Stemmer Listemandater
Jedinaja Rossija 38.00% 119
Kommunisterne 12.80% 40
Liberaldemokraterne 11.70% 37
Rodina 9.20% 29
Jabloko 4.40% 0
Unionen af højrekræfter (SPS) 4.00% 0

Forenet Rusland

Forenet Rusland (Jedinaja Rossija) også kaldet Bjørnen er præsident Vladimir Putins støtteparti. Det blev dannet i 2001 som en sammenslutning af Otetjestvo – Vsja Rossija, som støttede Moskva-borgmester Jurij Luzjkovs og Jedinstvo, der ved det foregående dumavalg i 1999 havde støttet Putin. Partiet kan karakteriseres som et centrumsparti, der går ind for lov og orden. Siden valget er partiets andel af mandaterne i parlamentet blevet endnu større, idet en række politikere enten har skiftet gruppe eller har sluttet sig til Jedinaja Rossija. I januar 2005 kontrollerede partiet således 305 pladser i Statsdumaen, så partiet alene råder over et kvalificeret flertal på 2/3 og kan dermed alene gennemføre forfatningsændringer.

Kommunisterne

Den russiske føderations kommunistparti (KPRF) er efterfølgeren til det sovjetiske kommunistparti. Efter augustkuppet i 1991 blev partiet midlertidigt forbudt, men fik efter en dom i 1992 ret til at genopstå. Med hensyn til medlemstal er kommunistpartiet Ruslands største politiske parti med 500.000 medlemmer, og det har traditionelt stået stærkt blandt ældre vælgere i provinsen og i det såkaldte røde bælte i det sydlige Rusland. Partiet har erklæret at det vil respektere de demokratiske spilleregler og har også accepteret nødvendigheden af visse reformer. Partiet går ind får en tilbagevenden til en centraliseret regering og en forfatningsreform, der skal mindske præsidentens magt. Nogle partimedlemmer går ind for en reetablering af Sovjetunionen på frivillig basis, mens andre ønsker en annektering af Baltikum. Partiets leder er Gennadij Zjuganov, der stillede op til præsidentvalgene i 1996 og 2000.

Liberaldemokraterne

Ruslands liberaldemokratiske parti (LDPR) var et af de første partier, der blev dannet efter forfatningsændringen i 1990, som tillod oprettelsen af andre partier end kommunistpartiet. Partiets ideologi er præget af ekstrem nationalisme med imperialistiske ambitioner samt en tendens til stærke autoritære ideer. Partiet bruger i høj grad populistiske metoder og har et stort regionalt netværk. LDPR henter især støtte fra den marginaliserede befolkning i provinserne, som har lidt under reformprocessen op gennem 1990'erne. Partiets ubestridte leder er den karismatiske Vladimir Zjirinovskij, hvis personlighed spiller en afgørende rolle for partiets profil.

Et retfærdigt Rusland

Et retfærdigt Rusland (Spravedlivaja Rossija) blev dannet i august 2006 ved en sammenslutning af partierne Rodina, Livspartiet og Pensionistpartiet. Det vigtigste af disse var Rodina (Moderlandet), der oprindeligt blev stiftet i 2003 som en koalition af 30 venstreorienterede grupper. Allerede dengang blev partiet beskyldt for at være blevet etableret med Putins støtte for at stjæle stemmer fra kommunistpartiet.

I forbindelse med sammenslutningen fortalte lederne af de tre partier, at det nye parti skal ses som et alternativ til Forenet Rusland, men at partiet vil bakke op om Putin. Det har fået kritikere til at se partiet som endnu et bevidst forsøg fra Putins side på at mindske opbakningen til kommunisterne og etablere et topartisystem med to partier, der er venligt indstillet over for Kreml.

Jabloko

Navnet Jabloko, som betyder "æble" på russisk, er afledt efter navnene på partiets stiftere: Grigorij Javlinskij, Jurij Boldyrev, Vladimir Lukin. Det blev dannet umiddelbart før dumavalget i 1993 som en blok bestående af omkring 60 regionale organisationer, men har senere udviklet sig til et regulært parti. Jabloko går ind får økonomiske reformer, men mener at privatiseringen nøje skal reguleres og at der skal tages udstrakte sociale hensyn. Endvidere profilerer partiet sig kraftigt på menneskerettighedsspørgsmål. Jabloko var tidligere primært organiseret i Moskva, men har udviklet sig til et landsdækkende politisk parti, der hovedsageligt får støtte fra middelklassen. Partiets leder, Javlinskij, har stillet op til præsidentvalget to gange, i 1996 og 2000, men gled i begge omgange ud efter første valgrunde.

Unionen af højrekræfter

Unionen af højrekræfter (SPS) er en koalition af mindre partier af liberal observans. SPS er provestligt og stærk tilhænger af markedsøkonomiske reformer. Endvidere går det ind for en liberalisering af arbejdsmarkedet og arbejder for en fri, uafhængig presse. Det adskiller sig fra Jabloko ved at have en mindre stærk social profil. Partiets leder er Nikita Belykh.