logo

Print

Regering

Ruslands regering består af en regeringsleder (premierminister), et antal vicepremierministre samt en række fagministre. Regeringen har sæde i Det Hvide Hus i Moskva, som indtil forfatningskrisen i 1993 husede det daværende parlament, Den Øverste Sovjet.

Regeringen udarbejder sin politik ud fra de overordnede politiske linier, der er afstukket af præsidenten. Regeringen har bl.a. ansvar for at udarbejde et forslag til statsbudget, som den forelægger Dumaen. Desuden aflægger regeringen løbende rapporter til Dumaen om sit arbejde og statsbudgettets tilstand.

I modsætning til i fx Danmark bygger regeringen ikke på et parlamentarisk grundlag. Den behøver altså men er udnævnt er præsidenten, der også kan fyre regeringen. Dumaen har ret til at fremsætte mistillidsvotum til regeringen, men præsidenten er ikke forpligtet til at fyre regeringen efter et mistillidsvotum. Hvis dumaen to gange inden for tre måneder udtrykker mistillid til regeringen, kan præsidenten i stedet vælge at opløse dumaen og udskrive nyvalg.

Regeringsleder

Billede af Fradkov
Mikhail Fradkov, Ruslands premierminister, 2004-2007

Lederen af regeringen udnævnes af præsidenten og skal efterfølgende godkendes af Statsdumaen. Hvis Dumaen tre gange afviser præsidentens forslag til regeringsleder, har præsidenten imidlertid ret til at opløse dumaen og udskrive nyvalg. Regeringslederens officielle titel er formand for regeringen, men ofte bruges betegnelsen premierminister. Efter sin udnævnelse kommer regeringslederen med forslag til præsidenten om udnævnelse af de øvrige medlemmer af regeringen.

Fra marts 2004 til september 2007 var Ruslands regeringsleder den relativt farveløse Mikhail Fradkov, der bl.a. har repræsenteret Rusland ved internationale organisationer som GATT og EU. Den 12. september 2007 indgav han imidlertid sin afskedsbegæring med den begrundelse, at Putin i optakten til præsidentvalget i 2008 skulle have frie hænder til at omdanne regeringen.

Billede af Fradkov
Viktor Zubkov, Ruslands premierminister, 2007-2008

Det var ventet, at Putin som erstatning for Fradkov ville udnævne en politisk sværvægter, der kunne blive Putins arvtager. Det var derfor overraskende, at han udnævnte den forholdsvist ukendte Viktor Aleksejevitj Zubkov, der har en baggrund i Rosfinmonitoring, et organ under Finansministeriet til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ellers har Zubkov det meste af sin karriere arbejdet i lokaladministrationen i Skt. Petersborg, hvor Putin også startede sit politiske arbejde.

Zubkov var ikke en politisk sværvægter og blev anset for at være en overgangsfigur, der kun skulle beklæde posten frem til udløbet af Putins anden embedsperiode eller til Putin kunne finde en afløser, der måske kunne køres i stilling som fremtidig præsident. Umiddelbart efter sin indsættelse som ny præsident i maj 2008, lod Dmitrij Medvedev da også Viktor Zubkov erstatte på posten som premierminister.

Billede af Putin
Vladimir Putin, Ruslands premierminister, 2008-

I stedet udpegedes den afgående præsident, Vladimir Putin, der således blev regeringsleder for anden gang.

Udnævnelsen til regeringsleder har gjort det muligt for Putin at bevare en stor politisk indflydelse, selv om han ikke kunne genvælges til præsidentposten for endnu en periode. Hvordan magtforholdet

Siden Ruslands uafhængighed har præsidenten gentagne gange benyttet sin ret til at fyre premierministeren og udpege en ny. Det var især tilfældet i den sidste del af Jeltsins anden præsidentperiode, hvor regeringslederen hyppigt blev udskiftet.

Siden opløsning af Sovjetunionen i 1991 har Rusland haft følgende regeringsledere (fungerende regeringsledere er angivet i kursiv):

Ministerier

En række af de tungeste ministerier, de såkaldte magtministerier, hører direkte under præsidentens ledelse. Det er typisk ministerier, der beskæftiger sig med udenrigspolitik, sikkerhed eller militære anliggender. Det gælder, med angivelse af ministeren for det pågældende ministerium i parantes:

Derudover findes en række øvrige fagministerier, i øjeblikket 11, der er under premierministerens ledelse. Disse beskæftiger sig bl.a. med økonomiske anliggender, sociale forhold, uddannelse og kultur. Ud over ministerierne består regeringsapparatet af en lang række andre organer med særlige faglige opgaver. Blandt disse er fx det russiske rumfartsagentur og statskomiteen for statistik.