logo

Print

Sammensætning

Ruslands geografiske udstrækning betyder, at befolkningen er meget sammensat. Fra oprindeligt at have bestået af de russiske områder omkring Moskva ekspanderede Moskva-staten fra 1500-tallet ind i ikke-russiske områder, hvis befolkning også kom under russisk herredømme. Med erobringen af Sibirien i 1600-tallet kom en lang række små folkeslag i dette vidtstrakte område ind under den russiske stats vinger. I sovjettiden blev imperiet yderligere multinationalt, og på grund af en betydelig intern migration i den periode også påvirker befolkningssammensætningen i dag efter Sovjetunionens sammenbrud.

Den seneste folketælling i Rusland, der blev gennemført i 2002, opererer i alt med omkring 180 etniske grupper. De fleste af disse kan efter sproglige forhold samles i nogle større hovedgrupper.

Den klart største etniske gruppe er russerne, der ifølge folketællingen fra 2002 udgør 79,8% af befolkningen. Der er herefter relativt langt ned til de næste grupper, som det fremgår af nedenstående tabel over de 10 største folkeslag i Rusland.

De ti største etniske grupper i Rusland i 2002. Kilde: Goskomstat
Folkeslag Antal i tusinder Andel i %
Russere 115.868 79,8
Tartarer 5.558 3,8
Ukrainere 2.943 2,0
Basjkirere 1.674 1,2
Tjuvasjere 1.637 1,1
Tjetjenere 1.361 0,9
Armenere 1.130 0,8
Mordvinere 845 0,6
Hviderussere 815 0,6
Avarer 757 0,5

Selv om de øvrige nationaliteter således udgør små mindretal øges deres betydning af, at de ofte er koncentreret i bestemte områder. Disse områder har ofte en autonom status i føderationen.