logo

Print

Sprog

Russisk tekst

I denne sektion kan du læse om sproget russisk og dets oprindelse. Desuden findes en oversigt over det kyrilliske alfabet, og du kan prøve kræfter med at læse nogle russiske ord.

Ruslands officielle sprog er russisk, der er modersmål for det russiske befolkningsflertal. Russisk beherskes dog af stort set hele landets befolkning. Desuden tales det af en betydelig del af befolkningen i de øvrige tidligere sovjetrepublikker, specielt hvor der findes store russiske mindretal. Skønsmæssigt tales russisk på verdensplan af 250-275 mio mennesker, og russisk hører således til et af verdens 5-6 mest udbredte sprog. Russisk har således også officiel status i FN.

Russisk er et indoeuropæisk sprog og er dermed i familie med de fleste andre europæiske sprog, herunder dansk. Blandt de indoeuropæiske sprog tilhører russisk den slaviske sprogklasse, der tradionelt opdeles i tre undergrupper:

I dag tales de slaviske sprog i de fleste øst- og centraleuropæiske lande med undtagelse af Ungarn, Rumænien og Moldova. I det tidligere Sovjetunionen er slaviske sprog modersmål for befolkningen i Rusland, Hviderusland og Ukraine samt for slaviske mindretal i de øvrige tidligere sovjetrepublikker, bl.a. i Baltikum.

Kort over Europa
Lande i Europa med slavisktalende befolkningsflertal. Bemærk, at der i grænseområderne ofte findes mindretal, der taler andre sprog.

De forskellige slaviske sprog menes at nedstamme fra et fælles slavisk ursprog, der taltes af de slaviske folkeslags fælles forfædre, der efter alt at dømme boede i området nord for Karpaterne. Som følge af folkevandringer blev slaverne splittet op i flere forskellige folkeslag, som efterhånden udviklede indbyrdes forskellige sprog. Den fælles fortid gør dog, at der stadig i dag er mange ligheder mellem de slaviske sprog både med hensyn til ordforråd og grammatik.

Endnu mens Kiev-Rusland eksisterede talte befolkningen et sprog, der var fælles for det østslaviske område. Med mongolernes erobring af Kiev-Rusland i 1240 og opkomsten af nye politiske og kulturelle centre længere mod nord omkring Moskva og Vladimir, begyndte en opsplitning i flere sprog. Fra omkring slutningen af 1300-tallet kan man derfor tale om flere forskellige østslaviske sprog, selv om der er betydelig uenighed om det præcise tidspunkt. Af politiske grunde blev ukrainsk dog langt op i tiden officielt kun betragtet som en dialekt af russisk.